Leren, elke dag een avontuur!

Avontuurlijk aanbod

Bij Odyssee staat de leerling centraal. De Praktijkschool richt zich daarom op

de individuele interesses, talenten en mogelijkheden van de leerling.

 

De theoretische vorming staat in dienst van de praktische vaardigheden en verhoging van de maatschappelijke zelfredzaamheid. Zo is er ruimte voor de traditionele vakken als rekenen / wiskunde, taal en begrijpend lezen. De inhoud wordt bepaald door de praktische toepasbaarheid. Ook worden er lessen Engels en informatica gegeven. Deze vakken worden Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) genoemd.

 

Naast het AVO wordt het grootste deel van de onderwijstijd besteed aan praktische vakken zoals hout- en metaalbewerking, uiterlijke verzorging, schoonmaak, huishoudkunde/koken, beeldende vorming en textiel, algemene technieken, tuinbouw en stage. Al handelend maken de leerlingen zich de goede arbeidshouding en vaardigheden eigen. Een sprekend voorbeeld hiervan is het feit dat de leerlingen uit de sector economie bepaalde uren de balie beheren. Ze nemen de telefoon aan en ontvangen bezoekers: Leren door doen!

Verder werken we ook aan relationele vaardigheden, sociale omgangsvormen en zelfredzaamheid. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Leefstijl’, ‘Girlstalk’ en ‘Boys R Us’.