Aanbod op niveau

In het eerste leerjaar wordt door middel van gesprekken, observaties en testen bepaald of de leerling op A, B of C niveau gaat werken.

Niveau A is de meest praktische vorm van leren met intensieve begeleiding.

In niveau B is theorie gekoppeld aan de praktijk.

In niveau C wordt nog hard gewerkt aan theoretische kennisontwikkeling. Dit niveau sluit, bij goed doorlopen, mogelijk aan op vervolgonderwijs (ROC).

 

In het tweede schooljaar wordt er een sectorkeuze gemaakt. De leerling kan kiezen uit vier sectoren: Zorg en Welzijn, Economie, Techniek of Groen. In overleg met de school is er een combinatie binnen deze sectoren mogelijk.

 

Ook binnen de sector wordt de lesstof op de drie niveaus (A, B en C) aangeboden. Hiermee sluiten we aan bij de individuele leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen.

 

SectorenEr zijn 4 sectoren:

 

Zorg en Welzijn

Gericht op uiterlijke verzorging, de zorg voor kinderen, zieken en ouderen, facilitaire dienstverlening, schoonmaak in de huishouding en koken.

 

Economie

Gericht op winkel-, en magazijnwerkzaamheden, horeca en presentatie

 

Techniek

Gericht op metaal-, en houtbewerken, elektrotechniek en bouwtechniek.

 

Groen

Gericht op tuinonderhoud, werk in de kas, straten, bloemschikken en gereedschaponderhoud.