buitenschools aanbod

Naast de activiteiten binnen het dagelijkse onderwijs is er ook ruimte voor buitenschoolse activiteiten.

Elk schooljaar is er voor de leerlingen uit de groepen 1 in september een introductieweek.

 

De groepen 2 tot en met 5 hebben in het voorjaar van 2014 de zogenaamde keuzekampen. Uit een aanbod van zeer verschillende kampen mogen de leerlingen in overleg met de ouders een keuze maken.

 

De leerlingen van de uitstroomgroepen werken ook dit schooljaar aan het thema “Wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap“ en organiseren in het voorjaar van 2014 een week waarin al deze aspecten aan de orde komen. Het hele schooljaar wordt er aan het draaiboek van deze week gewerkt.

 

Verder zijn er voor alle groepen excursiesen bedrijfsbezoeken in het kader van arbeidsoriëntatie en cultuur zoals museumbezoek, externe sportactiviteiten, enzovoort.