Coachgroep

In onze scholen heerst een warm en veilig leer- en leefklimaat. Dit komt onder andere tot uiting in de coachgroep.

 

Na het eerste leerjaar komt de leerling in een coachgroep. In een coachgroep zitten 10 tot 12 leerlingen uit het tweede tot en met het vijfde leerjaar. De groep wisselt geleidelijk van samenstelling door in- en uitstroom van leerlingen waardoor de veiligheid en de structuur binnen de coachgroep worden gewaarborgd terwijl de groep zich steeds een beetje vernieuwt.

 

De leerlingen helpen en begeleiden elkaar in de coachgroep door middel van tutorschap. Hierdoor wordt de onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid gestimuleerd. Er wordt in de coachgroepen gewerkt met de methode Leefstijl, het portfolio wordt bijgehouden en de leerlingen werken hier  aan hun individuele opdrachten.

Elke coachgroep heeft een vaste coach. Hij/ zij houdt zich naast lesgevende taken bezig met het reilen en zeilen in de coachgroep en is het directe aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

 

De coach is ook het aanspreekpunt voor de docenten uit de sectoren en de stage waar de leerlingen uit de coachgroepen mee te maken krijgen.

Er vindt regelmatig overleg plaats waarin de verschillende leerlingen besproken worden. In voorkomende gevallen kan de coach een beroep doen op de deskundigheid van de leden van het zorgteam.