De Eindtoets in groep 8: Route 8.

Het schooladvies

Het schooladvies wordt vanaf groep 6 bepaald door een overleg met directie, interne begeleiding en de leerkrachten. Bij het advies wordt niet alleen gekeken naar de leerprestaties, maar ook wordt er gekeken naar werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen. Vanaf groep 6 heeft u via de leerkrachten een voorlopig schooladvies ontvangen richting voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 geeft het schooladvies vóór 15 maart aan uw kind. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.

 

Als school moet je kiezen tussen drie eindtoetsen: De Centrale Eindtoets van CITO, De IEP toets of Route 8. De Epemaskoalle heeft alle jaren de centrale Eindtoets van Cito afgenomen, maar met de nieuwe toetsen zijn wij gaan kijken wat past bij onze school. We hebben voor de eindtoets ROUTE 8 gekozen. Hieronder vindt u meer informatie over deze eindtoets.

 

                   

 

ROUTE 8: iedere leerling op zijn eigen niveau

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast ook de behaalde referentieniveaus. Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend. Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 18 april en 15 mei. We bepalen zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen, de ouders van groep 8 krijgen hierover bericht. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

 

Rapportage

De rapportage ontvangt u via de Epemaskoalle. Hier worden de resultaten van de onderdelen, het schoolniveau en de behaalde referentieniveaus weergegeven. Schooladvies: De leerkracht van uw kind heeft vooraf aan de eindtoets een bindend advies gegeven. Mocht er uit de eindtoets een hoger plaatsingsadvies naar voren komen, dan wordt het advies voor het voortgezet onderwijs heroverwogen. Mocht er een lager plaatsingsadvies uit de eindtoets komen, dan blijft het schooladvies leidend.

 

Referentieniveaus

Op de rapportage worden de referentieniveaus (1F/2F/1S) weergegeven. Deze niveaus geven aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen, dit is wettelijk vastgelegd.

 

Voorbereiding

Uw kind kan zich voorbereiden door de leerling pagina te bezoeken (www.route8.nl). Hier vinden zij alle informatie over deze eindtoets. Natuurlijk zullen we op school ook aandacht schenken aan deze nieuwe eindtoets.