Odyssee staat voor goed en herkenbaar openbaar onderwijs in Sneek en omgeving. Onder het motto ‘Leren, elke dag een avontuur!’ bieden de scholen van Odyssee passend openbaar onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd.

Over de Praktijkschool

Praktijkschool Sneek is een school voor praktijkonderwijs (voortgezet onderwijs). Wij werken samen met een andere school voor praktijkonderwijs de Zuiderpoort in het schoolgebouw De Diken. De scholen bieden onderwijs aan bijna 200 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Aanmelding en toelating tot het praktijkonderwijs is mogelijk via de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) en de Regionale Commissie Leerlingenzorg (RCL).

 

Avontuurlijk leren
Praktijkonderwijs neemt een bijzondere plaats in binnen het voortgezet onderwijs. Onze leerlingen hebben een ‘achterstand in leren’ en kenmerken zich door leer- en/of gedragsproblemen. Onze school richt zich op het aanleren van goede (arbeids)vaardigheden. Wij leiden leerlingen met individuele lesprogramma’s op tot diverse certificaten/diploma’s, zoals het bromfietscertificaat, vorkheftruckchauffeur, trekkerrijbewijs en het veiligheidscertificaat. Wij zijn bijzonder trots op onze hoge uitstroom naar de arbeidsmarkt. Veel van onze leerlingen vinden, na een gevarieerde en intensieve stageperiode, een plaats op de arbeidsmarkt. Niet alleen het halen van diploma’s of certificaten, maar ook een veilige en plezierige leer- en werkomgeving vinden wij belangrijk. Avontuurlijk leren bij de Praktijkschool Sneek betekent leren door te doen. Leren omgaan met gereedschappen en materialen, maar ook leren omgaan met elkaar. Praktijkonderwijs betekent individuele aandacht en onderwijs op maat.