Kopie van Ondertekening intentieverklaring fusie openbaar onderwijs Harlingen en stichting Odyssee

Vrijdag 27 januari heeft de ondertekening van de intentieverklaring voor de fusie tussen Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen plaatsgevonden. De intentieverklaring is de ceremoniële afsluiting van de initiatieffase van het fusieproces.

 

Stichting Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen werken sinds augustus 2016 samen. De samenwerking is gestart met bovenschoolse activiteiten, uitgevoerd vanuit een servicebureau voor de ondersteuning van de scholen.

 

‘Alle lichten op groen’

Uit onderzoek is gebleken dat er meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide besturen bestaan. Zowel OB Harlingen als Odyssee zijn relatief kleine schoolbesturen voor openbaar onderwijs. Beide besturen hebben met name 'stadsscholen' met een enkele dorpsschool. Beide besturen handelen volgens integraal management, dat wil zeggen dat scholen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen en uitvoeren binnen de kaders van het bestuur. Beide besturen willen graag zoveel mogelijk middelen voor het primaire proces organiseren; onderwijs aan de leerlingen in de scholen. En beide besturen hebben vrijwel geen krimp van leerlingaantallen.

 

 

Door samen te werken, valt er een behoorlijke efficiencyslag en kwaliteitsslag te maken. Gezamenlijk gebruik maken van één servicebureau, met voldoende expertise om de scholen en directeuren goed te kunnen ondersteunen.
Ook het Expertisecentrum Passend Onderwijs van Stichting Odyssee, waarin de kennis en expertise vanuit de scholen voor speciaal (basis)onderwijs is verzameld, is dan voor de scholen van OB Harlingen beschikbaar.

 

Op de foto's: boven links - Bert Hartendorp, rechts Roel Krijnen; daaronder links Geiske Tol (voorzitter raad van toezicht OB Harlingen) en rechts Hidde Kriele (voorzitter raad van toezicht Odyssee).