Collegiale visitatie

Odyssee doet zelf ook onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Een visitatiecommissie bezoekt de Odysseescholen wanneer nodig of wenselijk in een verbeter- of ontwikkelproces. De commissie bestaat uit collega’s die daarvoor speciaal zijn opgeleid en staat onder leiding van een externe voorzitter. Lees hier een artikel dat in een onderwijsvakblad is geplaatst over de visitatiecommissie van Odyssee. Ook doen de scholen eens in de twee jaar mee met het onafhankelijk onderzoek door Scholen met Succes.