Inspectie

Het onderwijs van de scholen van Odyssee is kwalitatief goed op orde. Voor onze schooldirecties en leerkrachten is de kwaliteit van onderwijs een voortdurend aandachtspunt.

 

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden ten minste eens per vier jaar bezocht door de onderwijsinspectie. Dat geldt natuurlijk ook voor onze scholen.

 

Op www.onderwijsinspectie.nl kunt opzoeken hoe het met de onderwijskwaliteit van onze scholen is gesteld. Per school kunt u de inspectierapporten bekijken die inspecteurs voor het primair en voortgezet onderwijs opstellen. U typt naam en plaats van de school in en krijgt alle informatie. De informatie is zeer geschikt om u te ondersteunen bij het maken van een schoolkeuze.