AMV

Dit schooljaar wordt er naar interesse muziekles gegeven door juf Manon van Kunstencentrum Atrium en Ritmyk. Het gaat hier om het eerste jaar van de AMV-cursus (Algemene Muzikale Vorming), die nu onder schooltijd gegeven wordt. In totaal worden er 20 lessen gegeven van 45 minuten. De AMV-docenten komen eens in de 2 weken langs. De lessen zijn op maandagmiddag.

 

Op speelse wijze maken de kinderen kennis met de grondbeginselen van muziek. Ook is de AMV-cursus een ideale voorbereiding om later een instrument te gaan bespelen.

Wat komt er zoal aan bod?

 

Zingen

Spelen op instrumenten

Dansen

Muziek beluisteren

Muzikale basisbegrippen

Noten lezen

Ontwikkeling van het gevoel voor maat en ritme

Ontwikkeling van het gehoor en muzikaal geheugen

 

Na dit eerste jaar binnenschoolse AMV, kunnen de liefhebbers die verder willen, zich volgend schooljaar aanmelden voor het buitenschoolse tweede jaar van de AMV-cursus. In dit tweede jaar worden de kennis en vaardigheden in de wereld van de muziek uitgebreid en verdiept. Tevens krijgen de leerlingen een half jaar een blokfluit en een half jaar een keyboard mee naar huis, om daarop hun liedjes te oefenen.