Bezoek visitatiecommissie

Dinsdag hebben we als voorbereiding op het inspectiebezoek van 24 mei een audit gehad van de interne visitatiecommissie. Dit was voor ons een mooi moment om te zien hoe we ervoor staan. De commissie heeft de volgende verbeterpunten met ons gedeeld:

 

* Maak gebruik van differentiatie in het aanbod, bij de verwerking en in tijd.

* Controleer of tiktik is ingevuld.

* Evalueer op proces/product

* Hoge verwachtingen uitspreken naar de leerlingen toe.

* Bakken van de leerlingen moeten netter.

Naast verbeterpunten zijn er ook positieve punten te noemen:

* De sfeer is goed.

* Op het stilteplein is er sprake van rust en orde.

* Leerlingen zijn actief betrokken.

* Structuur in de uitleg.

* Er is sprake van een positief en interactief klimaat.

 

We kunnen deze twee weken gebruiken om nog de puntjes op de i te zetten en dan gaan we op 24 mei laten zien waar we voor staan.