Citoscores en uitstroom Master Steve Jobs.

Omdat Master Steve Jobs en Master Sperkhem onder één bekostigingsnummer (Brinnummer) staan, worden ook Cito cijfers vaak gecombineerd gepubliceerd. Natuurlijk maken wij daar zelf een splitsing in om uitstroom en ontwikkeling per locatie duidelijk in beeld te krijgen. Deze gegevens staan in de schoolgidsen per locatie vermeld en deze kunt u ook vinden op de websites van de verschillende scholen. De uitstroom van afgelopen schooljaar 2013/2014 betrof op Master Steve Jobs 8 leerlingen. De doorverwijzing was als volgt;

 

1 leerling Gymnasium

2 leerlingen Havo VWO

1 leerling Havo-kans

3 leerlingen VMBO-GT

1 leerling VMBO-BK

 

Nog veel belangrijker dan de Cito score is de hoogst haalbare score per kind en de daarbij passende uitstroom. Ieder kind ontwikkeld op zijn/haar niveau en tempo en we doen er samen met ouders alles aan om het kind optimaal te laten ontwikkelen, groeien en door te laten stromen naar vervolgonderwijs dat het best bij deze leerling en zijn/haar ontwikkeling past.