Directiewisseling

Geachte ouders/verzorgers,

 

Zoals bekend wordt de directeur van beide Masters, Janet Visser, dit schooljaar vervangen door directeur ad interim Jos te Marvelde. Janet is herstellende van een ziekte. Gelukkig lijkt dit herstel de goede kant op te gaan maar ze is er nog niet. Ze is inmiddels wel begonnen met een re-integratietraject en wel op het servicebureau van onze Stichting Odyssee. Aan de hand van de voortgang wordt bepaald wat de beste plek is om de re-integratie succesvol te maken.

 

Omdat de continuïteit van de directievoering van belang is, wordt met ingang van het nieuwe schooljaar 2016 – 2017 Tinie Sterenborg directeur van de beide Masters en de nieuw op te zetten AZC-school.

 

Tinie Sterenborg is nu directeur expertisecentrum en passend onderwijs. Deze taak zal zij overdragen aan anderen zodat zij zich volledig kan richten op haar nieuwe opdracht. Odyssee-directeuren zijn breed inzetbaar zodat steeds gekeken kan worden waar men het best ingezet kan worden. Dat geldt straks ook voor Janet Visser als ze weer helemaal beter is.

 

Roel Krijnen

Voorzitter College van Bestuur