Even voorstellen: Juf Amerens

Mijn naam is Amerens Schurer. Ik ben 35 jaar en woon in Sneek samen met mijn man en twee kinderen (5 en 7 jaar). In 2003 ben ik begonnen als leerkracht op de Meester Duisterhoutschool te Heerenveen, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Tot 2008 heb ik zowel SO groepen als VSO groepen gedraaid. Ik volgde de opleiding Pedagogiek, Basiscoach en Master SEN. In 2008 mocht ik de taak Interne Begeleiding op mij nemen. Een leerzame ervaring. Mede omdat in tegenstelling tot het basisonderwijs veel ontwikkeld en aangepast moest worden m.b.t. het leerlingvolgsysteem. Het IHP stond centraal. Elk kind mocht zijn eigen route volgen op weg naar zijn eigen uitstroomperspectief. Als IB’ er zocht ik de samenwerking met ouders en interne experts om het maximale uit het kind te halen en zich veilig te voelen. Vorig jaar verruilde ik het speciaal onderwijs voor het basisonderwijs als IB’ er. Wat ik in al die jaren gemist heb, is dat er veel over het kind gesproken werd in plaats van met het kind. Om die reden ben ik gestart met de opleiding tot kindercoach. Ik vind het belangrijk om eerst in gesprek te gaan met het kind, voordat er onderzoeken afgenomen worden. Nieuwsgierig te zijn naar zijn of haar talenten om hen vervolgens te coachen in hoe die talenten in te zetten bij hulpvragen. Vanuit die drive heb ik besloten te werken op de Master Steve Jobsschool. Kijken naar talent, het kind centraal stellen en aansluiting zoeken bij de onderwijsbehoeften. In mijn contacten met ouders vind ik het heel normaal om open en eerlijk te communiceren. De ouder(s) en het kind zijn voor mij samen met de leerkracht de experts. Mijn taak is eerlijk, geduldig en vol passie stap voor stap het proces te begeleiden.

 

Met vriendelijke groet,