Formatie schooljaar 2016-2017

Het maken van de formatie voor het nieuwe schooljaar is altijd een nauwkeurig proces. Eerst wordt het op stichtingsniveau uitgewerkt en daarna wordt het op schoolniveau uitgewerkt. Op Master Steve Jobs hebben we voor het komende schooljaar te maken met een aantal wijzigingen.

 

  • Job van Overbeek gaat samenwonen in Groningen. Hij heeft daar inmiddels een nieuwe baan gevonden. We wensen hem daarbij heel veel succes. De vacature die hierdoor ontstaan is wordt ingevuld door Henk Faber en Amarens Schurer. Henk is een collega die van de Zwetteschool over komt en Amarens is een nieuwe collega binnen Odyssee.
  • Kim Kampman heeft ervoor gekozen om de taak intern begeleider neer te leggen. Zij blijft locatiecoördinator en zal daarnaast in de onderbouw gaan lesgeven. De taak intern begeleider gaat overgenomen worden door Amarens Schurer. Zij is een ervaren intern begeleidster die vanuit een andere stichting bij Odyssee komt werken. Amarens zal naast de taak intern begeleider ook 1 dag lesgeven in de bovenbouw. Om te zorgen voor een goede overdracht zal Titia Nossin-Bouma tot de kerstvakantie nog eenmaal per twee weken aanwezig zijn om Amarens te ondersteunen.
  • Stefan Tabak heeft een projectaanstelling. Deze aanstelling wordt niet meer verlengd. Stefan heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden. Wij wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe baan en met het afronden van zijn opleiding. Dit houdt in dat Geart Bakker een uitbreiding krijgt van zijn taken. Hij zal komend schooljaar 4 dagen werkzaam zijn op Master Steve Jobs.
  • Tinie Sterenborg wordt de directeur voor het schooljaar 2016-2017. Naast directeur op Master Steve Jobs is zij ook directeur op Master Sperkhem en op de AZC school.
  • Peter Ottenhoff is ziek thuis. Hij wordt voorlopig vervangen door Martijn Graafsma en Robert Hamersma. Robert is ook op de Oudvaart werkzaam en zal dit combineren.
  • Klaske Nauta gaat in schooljaar 2016-2017 haar liostage doen op Master Steve Jobs. Zij start in februari met haar stage. Om de school goed te leren kennen zal zij tot die periode 1 dag in de week aanwezig zijn op Master Steve Jobs. Klaske gaat haar liostage doen bij Henk Faber in de groep.

 

De nieuwe collega’s zullen zich in de laatste nieuwsbrief van het schooljaar (donderdag 14 juli) aan jullie voorstellen.

 

De verdeling van de coaches zier er als volgt uit:

 

Coachgroep 1

Coachgroep 2

 

Coachgroep 3

 

Coachgroep 4

Coachgroep 5

Coachgroep 6

Karin Kuntze

Kim Kampman

Claudia Wolke

Kim Kampman

Peter Ottenhoff

Olga Schuil

Nynke Abma

Henk Faber

Amarens Schurer