Fryske Wiken op Master

Fryske Wiken op Master

 

In Odyssee werken we met centrale jaarthema's. Zo hebben we de Gouden Weken gehad, de Kinderboekenweken, de Zilveren Weken en zitten we op dit moment in de Fryske Wiken. In de school is dat goed zichtbaar omdat op vele plaatsen de Friese vlag hangt en de leerlingen met mooie tekeningen hun coachgroepen hebben versiert. Er wordt veel fries (voor)gelezen, gezongen, dûmkes gebakken, gekaatst en gesproken en zelfs in de team-app van Master werd afgelopen weken friestalig ge-chat. De Friese cultuur en taal komt op die manier uitgebreid en betekenisvol onder de aandacht. Geweldig dat ook ouders hier weer geweldig hebben mee gewerkt!