Hoe doe jij dat eigenlijk?

Er is op woensdag 1 juni een ouderavond geweest. Deze avond is georganiseerd door ouders en voor ouders. Er stonden na inventarisatie 3 onderwerpen centraal: Social media, heftige emoties en pesten. Bij elk onderwerp was er ook een gespreksleider uitgenodigd.

 

Er ontstonden mooie gesprekken waarin persoonlijke ervaringen gedeeld werden en waar tips gegeven werden. Daarbij steeds de vraag: “Hoe doe jij dat eigenlijk?” De ouders die geweest zijn hebben ook een evaluatieformulier ingevuld. Dit wordt meegenomen bij de organisatie van de volgende ouderavond. Belle, Charlotte en Manja, bedankt voor de organisatie.