Inspectieverslag

In mei is zoals u weet de inspectie op bezoek geweest om de kwaliteit van het onderwijs op de Master Steve Jobs te beoordelen. In de bijgaande link kunt u het gehele rapport lezen maar hierbij alvast even de beoordeling en  een korte samenvatting:

 

Beoordeling van inspectie:

 

De Master Steve Jobs school te Sneek heeft haar kwaliteit op orde en de

inspectie handhaaft het basisarrangement.

 

Korte samenvatting:

 

  • De eindresultaten in de kernvakken zijn voldoende.
  • Alle leerlingen zijn uitgebreid in beeld aan de hand van individuele ontwikkelingsplannen.
  • Het didactisch handelen moet versterkt worden.
  • De school kent een prettig en veilig schoolklimaat
  • Directie en team ontwikkelen zich planmatig en in gezamenlijkheid naar een 'nieuwe tijd' school.

 

Bovenstaande betekent dat inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs op onze school en pas over 4 jaar ( mits er geen bijzonderheden zijn) opnieuw de kwaliteit gaat beoordelen door middel van een bezoek. Tussentijds houdt de inspectie altijd de vinger aan de pols. Zij doen dit middels gesprekken met het bestuur van Odyssee en de directeur van de school.  Ook moeten we altijd de resultaten van onze leerlingen (de zogenaamde opbrengsten van de school) schoolplannen en schooljaarplannen met inspectie delen. Inspectie maakt  dan een zogenaamde risico analyse en kan dan, indien nodig, eerder een bezoek plannen.

 

Wat betekent dit nu voor de school? Inspectie is positief kritisch maar heeft wel degelijk verbeterpunten aangegeven zoals bijvoorbeeld het versterken van het didactisch handelen van de leerkrachten. Daarnaast heeft het team ook kritisch naar  verbeterpunten gekeken, want ook al geeft inspectie over veel zaken aan dat het voldoende of goed is, wij willen ons onderwijs voortdurend verbeteren en willen van een voldoende beoordeling ook streven naar goede beoordeling. Ook uw mening over de school vanuit de enquête “scholen met succes” nemen we hierin mee.

 

We werken hier planmatig aan door het maken van een schooljaarplan. Dit plan is nog niet helemaal klaar, we zetten nu de laatste puntjes op de i en gaan het plan dan ook met de medezeggenschapsraad bespreken en hun input vragen. Als het plan klaar is kunt u dit allemaal lezen.

Wilt u meer informatie of heeft u belangrijke informatie voor ons, laat het dan weten!

 

Link: SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN

 

Tinie Sterenborg, directeur

tsterenborg@odysseescholen.nl