Kiva

Op school wordt er gewerkt met Kiva. Kiva werkt met verschillende thema’s die ingezet kunnen worden. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de groepen, is het de bedoeling dat leerlingen vanaf groep 5 twee keer/jaar een vragenlijst invullen. De resultaten van deze vragenlijsten worden opgestuurd naar de Rijksuniversiteit in Groningen, zij leiden het onderzoek naar de effecten van Kiva.

De school krijgt een terugkoppeling van de vragenlijsten zodat wij zo effectief mogelijk de thema’s van Kiva kunnen inzetten.

Na de meivakantie gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijsten invullen.

 

Wij gaan er vanuit dat jullie toestemming geven voor het invullen van de vragenlijsten. Mochten er nog vragen over zijn dan kunnen jullie bij Kim Kampman terecht.

 

 

Meer informatie over Kiva is te vinden op: www.kivaschool.nl