Nieuws van de AZC school

Aan de ouders en verzorgers  van de leerlingen van  alle Odysseescholen,

 

In de wijk Noorderhoek wordt op dit moment een asielzoekerscentrum( AZC) gebouwd. De kinderen die daar komen te wonen moeten natuurlijk naar school. Hiervoor wordt een zogenaamde AZC school opgestart waar Odyssee het onderwijs gaat verzorgen. Odyssee krijgt er dus eigenlijk een nieuwe school bij. Per 1 oktober  wordt de school gestart. Een werkgroep is met alle voorbereidingen bezig. De school zal gehuisvest worden in het pand van “de Speeldoos” aan de Jancko Douwamastraat.

 

 

Alle kinderen die in het AZC wonen gaan naar deze school. In het AZC wachten de vluchtelingen hun asielverzoek af. Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven moet er door de gemeenten voor huisvesting worden gezorgd. Vluchtelingen- kinderen die al in een huis gaan wonen zullen niet naar de AZC school gaan maar zoveel mogelijk worden geplaatst op een school in de buurt van hun huis. Voor de vluchtelingen die in Sneek in het AZC gaan wonen betekent dat er voor hun naar huisvesting gezocht wordt in heel Noord Nederland als hun asielverzoek is goedgekeurd. Gemiddeld verblijven vluchtelingen tussen 1 en anderhalf jaar in een AZC.

 

De AZC school heeft nog geen naam. De werkgroep AZC school heeft zich hierover gebogen. Deze week krijgen alle  Odyssee scholen een prachtig lespakket met daarin voorbeeldlessen, prentenboeken ( 3 talig!)  en een  prachtig gedicht. Aan de leerkrachten is gevraagd om een aantal lessen over vluchtelingen te geven. Doel hiervan is om al onze leerlingen te betrekken bij de vluchtelingen problematiek en de nieuwe school. Na de lessen mogen de leerlingen een naam bedenken voor de AZC school. Het team van de AZC school kiest hieruit de mooiste naam en natuurlijk krijgt de bedenker een leuke attentie! 

 

Mocht u als ouders meer informatie willen dan mag u altijd contact met mij opnemen

 

Vriendelijke groet,

Tinie Sterenborg

 

Directeur Passend Onderwijs stichting Odyssee

Mailadres: tsterenborg@odysseescholen.nl