Nieuwsbrief 20-11-2015

Plaatsen kozijn

Binnenkort zal er in de hal, voorbij coachgroep 2, een kozijn geplaatst gaan worden. Leerlingen die op het stilteplein werken doen daar heel erg hun best en het gaat daar steeds beter. Echter de leerlingen van de onderbouw spelen ook in de gang en dit geeft wel eens overlast. Door het plaatsen van het kozijn hopen we dat de onderbouwleerlingen gewoon kunnen blijven spelen in de gang en dat de leerlingen op het stilteplein daar geen hinder meer van hebben.

 

Lichtjesavond

Op 10 nov was de lichtjesavond op school. Het zag er in elke groep heel sfeervol uit. Ook was er gelegenheid om een kop koffie te drinken en voor de kinderen werd er een mandarijn uitgedeeld. Bedankt aan alle ouders die hierbij geholpen hebben. Daarnaast was er een inzamelingsactie van Dorcas. Er zijn op deze avond heel wat dozen gevuld. Iedereen bedankt voor de bijdrage hieraan.

 

Schoolfruit

We hebben nu drie weken schoolfruit gehad. De leerkrachten geven aan dat de leerlingen er heerlijk van eten in de pauze. Elke week moet het fruit moet gewassen, gesneden en verdeeld worden. Hiervoor zijn veel ouders actief. Wanneer jullie willen helpen bij het klaarmaken van het fruit dan kun je je aanmelden. Op het raam van de koffiekamer hangt een aanmeldformulier. Hierop kun je aangeven op welke dagen je zou kunnen.

 

Pleinwerkdag

Op 7 nov is er door de werkgroep “groen en plein” en ouders die zich aangemeld hadden hard gewerkt buiten. De tuinen zijn winterklaar gemaakt, er is veel onkruid gewied, de tipi is gerepareerd, bomen geplant en in het amfitheater zijn leuke stoeptegels geplaatst. Ook de extra fietsenrekken zijn geplaatst. Er is nu ruimte voor iedereen om de fiets op een juiste plek neer te zetten. Iedereen bedankt voor de bijdrage aan deze dag. 

GMR

Namens Master zal Christina Nijenhuis plaatsnemen in de GMR. Zij stelt zich voor:

 

Mijn naam is Christina Nijenhuis (35 jaar), ik woon samen met Laurens en onze kinderen Fenna (5) en Jinte (3) in Sneek. Fenna zit in groep 2 van de Master Steve Jobsschool en Jinte gaat naar peuterspeelzaal de Krobbe Dobbe. 

 

Ik ben heel blij dat ik vanuit de Master Steve Jobsschool zitting mag nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Odyssee. De GMR houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen binnen Odyssee (o.a. de kwaliteit van het onderwijs, innovatie en het financieel beleid). We komen één keer per maand bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken die direct of indirect van invloed zijn op de koers van Odyssee. 

 

De reden waarom ik in de GMR zitting neem? De invloed van het onderwijs op de ontwikkeling van onze kinderen is groot en als ik op deze manier bij kan dragen aan de kwaliteit van dat onderwijs, dan doe ik dat graag!

 

Mocht je vragen of opmerkingen over of voor de GMR hebben, schiet me dan op school gerust even aan. 

 

Manege

In samenwerking met de manege Sneek hebben de leerlingen van coachgroep 3 en 4 twee leuke lessen gehad. De eerste les was op school en ging over de verzorging van paarden. De tweede les was bij de manege waarbij de leerlingen de verzorging in de praktijk mochten brengen. De leerlingen maar ook de medewerkers van de manege waren ontzettend enthousiast over dit project.

 

Plastic doppen inzamelen

Thyme Westra, leerling coachgroep 5, heeft het initiatief genomen om een inzamelactie te doen voor het KNGF. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, is bedoeld voor de opleiding van blinde geleidehonden.

Het is de bedoeling om zoveel plastic doppen in te zamelen. Deze doppen kunnen bij de ingang van school in een bak gedaan worden. Thyme zorgt ervoor dat de doppen bij een verzamelpunt van het KNGF komen. Voor meer informatie kan er gekeken worden op: www.geleidehond.nl.

De actie loopt t/m donderdag 17 dec.

 

Schaatsen voor water

Op 27 november gaat coachgroep 3 t/m 6 schaatsen voor water. Inmiddels zijn de leerlingen al begonnen met het werven van sponsors. Online kan er per groep bekeken worden wat de huidige stand van zaken is mbt sponsoring. Dit stimuleert de leerlingen heel erg!

 

Klassenavond

Op initiatief van een aantal leerlingen uit coachgroep 5 en 6 is er op vrijdag 13 november een klassenavond georganiseerd. Het thema was “Halloween”. De leerlingen hebben de avond fantastisch georganiseerd, iedereen heeft een topavond gehad. Bedankt!!