Nieuwsbrief 29-10-2015

Plein werkdag:

Zaterdag 7 november is er een plein/tuinwerkdag op school. Iedereen is van harte welkom om te komen helpen snoeien, tipi repareren, bomen planten, opruimen, tegels leggen en onkruid wieden.

We starten om 10.00 uur en zullen halverwege de middag klaar zijn.

Je hoeft niet de hele dag mee te doen, wie korter komt om een klusje te doen is ook welkom.

Tussen de middag eten we met elkaar in de school. Het is daarom fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Je kunt je aanmelden bij Juf Kim of bij Herma (moeder van Jaap en Anne Meis), hermamedendorp@home.nl

 

Nieuwe collega:

Thialda Otten zal vanaf woensdag 28 oktober op Master gaan werken als intern begeleider. Zij zal dit in de maand november op de woensdagen doen en vanaf december verschuift haar werkdag naar de maandag. Zij zal Kim aanvullen bij het werk als intern begeleider. Thialda is werkzaam binnen Odyssee als orthopedagoog.

 

Roken bij het schoolplein:

Wij willen iedereen vriendelijk verzoeken om bij het halen en/of brengen van de kinderen niet te roken bij het schoolplein.

 

Lichtjesavond:

Op 10 november van 18.30-19.30 uur is het lichtjesavond op school. Iedereen is dan van harte welkom om de lampionnen te bewonderen. Ook de peuterspeelzaal doet dit jaar mee met de lichtjesavond. Net als voorgaande jaren zal er ook een inzamelingsactie van Dorcas gedaan worden. Informatie hierover volgt nog.

 

Schaatsen voor water:

Op 27 nov zullen de kinderen van coachgroep 3/4/5/6 gaan schaatsen voor water in het Thialf. Deze actie is bedoeld om geld op te halen voor waterprojecten in Malawi. Het is de bedoeling dat we 10.30 uur bij het Thialf verzamelen. We zijn van 11.00 uur – 12.00 uur ingedeeld om zoveel mogelijk rondjes te schaatsen.

De datum kunnen jullie vast in de agenda zetten, verdere informatie volgt zo snel mogelijk.

 

 

Schoolmaatschappelijk werk:

Als schoolmaatschappelijk werker en gebiedsteammedewerker kunnen wij ouders, die besloten hebben om te gaan scheiden, een aantal gesprekken aan bieden. In deze gesprekken zal het met name gaan over wat het voor de kinderen kan betekenen wanneer ouders gaan scheiden. Kinderen hebben tijdens en een scheiding veel steun en uitleg nodig. De belangrijkste steun moet toch van de ouders komen, hoe moeilijk dit soms ook is. De scheiding is voor ouders ook een zeer moeilijke periode. Er moet veel geregeld worden, de toekomst is onzeker en ook de eigen emoties bij de scheiding spelen natuurlijk een belangrijke rol. Het kan fijn zijn om in een gesprek met een onafhankelijk persoon te praten over wat het voor de kinderen betekent en wat de kinderen hierin nodig hebben. De gesprekken zijn kosteloos, kunnen op school plaatsvinden of op een andere locatie. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kan er contact opgenomen worden met Thea Visser; t.visser@sudwestfryslan.nl

 

Opvoedparty:

Op donderdag 8 oktober ging de eerste OpvoedParty in Súdwest-Fryslân van start. Wethouder Gea Akkerman gaf om 8.45 uur het startsein op peuterspeelzaal De Krobbe Dobbe, in de OBS Master Steve Jobsschool. Zij overhandigde een Opvoedparty-spel aan jeugdverpleegkundige Berber Zeinstra van GGD Fryslân.

 

OpvoedParty’s zijn nieuw in Sneek. Ze zijn bedoeld om in een kleine groep te praten over opvoeding. Dit kan met behulp van het opvoedspel of door eigen inbreng van opvoedthema’s of –dilemma’s. Het gaat daarbij niet zozeer om het bespreken van problemen, maar om alledaagse opvoedingsvragen. Iedere opvoeder heeft zo zijn eigen wijsheid en aanpak wat betreft de opvoeding. Door uitwisseling kunnen deelnemers ideeën opdoen. Ouders/mede opvoeders vinden herkenning bij andere ouders/mede opvoeders en voelen zich gesterkt in hun zelfvertrouwen.

 

De Week van de Opvoeding

De OpvoedParty’s werden in de Week van de Opvoeding (5-11 oktober) geleid door jeugdverpleegkundigen van GGD Fryslân. Zij zijn daarvoor geschoold door Karien Laane, de bedenker en ontwikkelaar van het Opvoedspel. In de Week van de Opvoeding (5-11 oktober) is in de regio Zuidwest een aantal OpvoedParty’s gehouden op een aantal scholen. Maar ze kunnen juist ook heel goed thuis worden georganiseerd als iemand daartoe het initiatief neemt. De reacties van de deelnemers waren zonder uitzondering erg positief. GGD Fryslân gaat daarom ook door met het organiseren ervan.

 

Heeft u belangstelling voor een OpvoedParty, kijk voor informatie op www.opvoedparty.nl en/of neem contact op met:

Berber Zeinstra, Jeugdverpleegkundige GGD Fryslân

T: 088 22 99 867

E: b.zeinstra@ggdfryslan.nl

 

Memmetaalspreker:

In coachgroep 1 en 2 zal er binnenkort een memmetaalspreker komen. Dit is een vrijwilliger vanuit Cedin die alleen Fries met de kinderen zal praten of een activiteit in het Fries zal doen. Doel hiervan is de Friese taal een impuls te geven op de scholen. Zodra wij weten wie er komt zullen we dit in de nieuwsbrief melden.

 

Herfstvakantie:

Thema: radio en TV

 

Waar de meeste kinderen een weekje lekker vrij hadden, ging een kleine groep kinderen toch naar school.Doorwerken in de vakantie is namelijk leuk. Deze week hadden we het thema: Radio en TV

De kinderen hebben afgelopen week thematisch gewerkt aan hun eigen doelen. Rekenen, taal, spelling, het zat er allemaal in. Daarnaast hebben ze gewerkt aan projecten. Het resultaat is geweldig.

Alex verteld: We hebben veel geleerd over hoe de tv nou eigenlijk werkt en wat er allemaal bij komt kijken om een uitzending te maken. We zijn bezig geweest met eigen televisie te maken en we hebben ons eigen filmpje bewerkt met iMovie. Het mooiste wat we gemaakt hebben is onze iStopmotion. Dat is een filmpje wat je maakt, door allemaal foto’s achter elkaar te zetten. Je ziet de legopoppetjes dan bewegen.Zo hebben we van plaatjes een heel LEGO filmpje gemaakt. Kortom een hele leuke, leerzame week.

 

Voorstellen nieuwe onderwijsassistent:

 

Meester Geart

Een aantal van jullie hebben mij de afgelopen weken wellicht al eens zien lopen in de school of gesproken, maar via deze weg wil ik mij graag nog even officieel voorstellen. Mijn naam is Geart Bakker, ik ben 27 jaar oud en woonachtig in Workum. Afgelopen schooljaar ben ik als onderwijsassistent werkzaam geweest op de Master Sperkhemschool. Sinds dit schooljaar werk ik ook op de Master Steve Jobsschool (woensdag om de week, donderdag en vrijdag). Naast mijn werk houd ik veel van sporten, vooral van voetbal. Vorig seizoen heb ik mijn trainersdiploma KNVB TC3 behaald. Momenteel ben ik trainer/coach van de B1 bij v.v.Workum.

 

We gaan er een leuke en leerzame tijd van maken!

 

Groeten, meester Geart

 

Voorstellen stagiaires:

 

Meester Jan

Leuk dat ik mij via de nieuwsbrief aan jullie voor mag stellen!

Mijn naam is Jan de Vries, ik ben 33 jaar oud en ik woon samen met mijn vriendin Gezina en zoons Jorrit (6 jaar) en Sander (3 jaar) in Gytsjerk. Vorig jaar september ben ik begonnen aan de verkorte Pabo in Leeuwarden. Vanaf september dit jaar loop ik in ieder geval 6 maanden stage bij de Ridders en Dolfijnen. (De kleuters weten wie daarmee bedoeld worden). Ik houd van sporten en heb daar zelfs mijn werk van kunnen maken. Als assistent scheidsrechter loop ik namelijk bijna ieder weekend ergens in Nederland langs de lijn van het voetbalveld. 

 

Ik hoop veel van jullie te kunnen leren!

Groeten, meester Jan           

 

Meester Kees

Mijn naam is Kees, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Oppenhuizen.

Ik zit in het 3e jaar van de opleiding onderwijsassistent niveau 4, dit is het examenjaar voor mij. Ik voetbal bij LSC voor het 2e jaar in de A1. Mijn hobby's zijn fitnessen, voetballen en met vrienden zijn.

Ik loop het eerste half jaar stage bij Nynke, tot nu toe heb ik het heel erg naar mijn zin en ik hoop ook dat het voor de rest van het jaar zo gaat. Voor het tweede halfjaar van dit schooljaar krijg ik nog een plek toegewezen.

 

Groeten, meester Kees