O4NT participeert in onderzoek naar concreet effect Steve JobsScholen

De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit starten een onafhankelijk onderzoek naar de concrete effecten van de Steve JobsScholen. Het concept achter de Steve JobsScholen is ‘onderwijs voor een nieuwe tijd’ (O4NT). Over onderwijs met moderne leermiddelen als de iPad bestaan veel meningen. Maar de meeste van die meningen lijken niet op feiten te zijn gebaseerd. Dit onderzoek gaat op zoek naar de feiten.

 

Verwachtingen:

 

Inmiddels zijn er in Nederland 22 Steve Jobs scholen opgericht. Internationaal trekken ze veel belangstelling. Voor- en tegenstanders in binnen- en buitenland laten zich horen. De eerste fase van dit onderzoek brengt in kaart wat het concept Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT) nu eigenlijk inhoudt, inventariseert welke positieve effecten men wil bereiken en welke negatieve effecten critici verwachten. Daarbij gaat het om effecten op bijvoorbeeld, motivatie, zelfvertrouwen, 21st century skills, etc. Op basis van de uitkomsten van deze eerste fase wordt in een vervolgonderzoek onderzocht of die effecten ook daadwerkelijk optreden.

 

Het ministerie van OCW subsidieert dit onderzoek dat mede op initiatief van O4NT zelf gebeurt. Naast OIG en het Welten-instituut zijn ook  HAN iXperium/Centre of Expertise leren met ict en het NIVOZ erbij betrokken. Over een jaar worden de eerste resultaten verwacht.