Onderbouwd Online

Een nieuw registratiesysteem voor de kleuters: Onderbouwd Online

Coachgroep 1 en 2 zijn in februari gestart met de implementatie van de methode Onderbouwd Online. Deze methode wil de ontwikkeling van kleuters op een spelenderwijs doelgericht stimuleren en volgen. Het leerpakket Onderbouwd heeft de kerndoelen voor taal, rekenen en motoriek op een rij gezet. Vervolgens zijn er spellen gekoppeld aan de verschillende kerndoelen. De spellen zijn niet allemaal op school aanwezig, de school gebruikt momenteel voornamelijk het registratiegedeelte om de kleuters zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling. Het aanbieden van de lessen gebeurt tijdens het werken in de ateliers. Hierbij maken de coaches gebruik van de reeds aanwezige materialen en indien nodig passen ze de les aan het aanwezige materiaal aan.

 

Werken in de ateliers 

De activiteiten zijn gericht op rekenen, taal, motoriek en bouwen. Elk thema (3 a 4 weken) komt er een nieuw taal- of rekenspel aan bod in de werkles. Dit spel is gekoppeld aan een leerdoel. Elke dag speelt een ander groepje het taal- of rekenspel. Na het spelen van het spel/activiteit toetst de leerkracht het doel af en registreert het resultaat in Onderbouwd Online. Dit schooljaar starten we met reken- en taal doelen, volgend schooljaar zullen ook de motoriek doelen erbij komen.

 

Handelingsgericht werken met Onderbouwd Online 
Onderbouwd Online is het registratiesysteem waarin de coach bijhoudt wat een kind al wel of nog niet beheerst als het gaat om taal, rekenen en motoriek. Elk kind heeft een eigen registratiekaart, zodat de coach precies kan zien waar extra begeleiding voor het kind nodig is. De registratiekaart van een kind is als het ware een werkdocument.

Kinderen die uitvallen (onvoldoende scoren) of opvallen (beter scoren dan het gemiddelde), worden in dit systeem duidelijk aangegeven. Deze informatie gebruikt de leerkracht om bepaalde spellen nogmaals aan te bieden of om kinderen verrijking te geven op het gebied dat ze al beheersen. Als een kind een spel in een later stadium wel beheerst, wordt dit in het registratiesysteem genoteerd. Soms praat je dan over een tijdsbestek van een paar weken, soms een paar maanden.

 

 

Dit is het eerste schooljaar dat de coaches van de kleuters met Onderbouwd Online werken. Zij zijn erg enthousiast over het registratiegedeelte van Onderbouwd Online. Tijdens iop gesprekken kunnen ze jullie de registratiekaart van het kind laten zien en toelichten. Op deze manier krijgen ouders ook meer inzicht in de ontwikkeling van hun kind.