Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang op de Master

Op de Obs de Master Steve Jobs biedt Kids First COP groep, in een eigen ruimte, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. We werken kindgericht: we respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hun liefdevolle aandacht en geborgenheid, geven hun de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en stoutmoedig. Dat is wat kinderen bij ons mogen zijn.

 

Openingstijden peuterspeelzaal Krobbe Dobbe:

  • Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 8.30 – 11.15 uur.

 

Openingstijden buitenschoolse opvang:

  • Maandag t/m vrijdag na schooltijd tot 18.30 uur (tijdens de schoolweken) en in de schoolvakanties van 7.00 – 18.30 uur. U kunt halve en/of hele dagen afnemen, opvang op vaste dagen maar ook flexibele afname (in dagdelen en tijden) behoort tot de mogelijkheden.

 

Kids First werkt structureel samen met de school. Dit betekent bijvoorbeeld dat de peuterspeelzaal veel contact heeft met de kleutergroepen, kinderen krijgen voor hun vierde jaar ook de gelegenheid om alvast een kijkje te nemen in de kleuterklas om het wennen aan school gemakkelijker te maken. De peuters en kleuters werken vaak met dezelfde thema’s en spelen ook regelmatig gezamenlijk buiten. School organiseert samen met de buitenschoolse opvang de zogenaamde projectweken in de schoolvakanties waar kinderen vanuit school en de opvang aan deel kunnen nemen.

Voor aanmelding en/of meer informatie over de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij ons kantoor in Grou en/of op de website van Kids First www.kidsfirst.nl, maar u kunt ook altijd eerst een kijkje nemen op de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang. U kunt daarvoor contact opnemen met de groepen, maar u kunt gerust ook zonder afspraak binnenlopen.

 

Contactgegevens:

 

Kantoor Grou, afdeling planning

Oedsmawei 24d

9001 ZJ Grou

Tel. 088-0350400

Email planning@kidsfirst.nl

 

Peuterspeelzaal de Krobbe Dobbe

Tel. 06-19987636

Buitenschoolse opvang                                                 www.kidsfirst.nl

Tel. 06-19983719

 

Belangrijke data:

13 oktober informatie avond Kurzweil voor ouders

15 t/m 23 oktober Herfstvakantie