Schoolfruit

Twintig weken schoolfruit zit erop!! We willen de ouders die geholpen hebben met wassen, snijden en verdelen ontzettend bedanken voor hun inzet. Over het algemeen genomen ging al het fruit wekelijks op. Het project schoolfruit is een stimulans geweest om bewuster met de pauzesnack om te gaan. Als school vinden we dit een positieve ontwikkeling.