Schooltijden

Wij starten ’s ochtends om 8.30 uur. Het is van belang dat iedereen voor 8.30 uur in de groep zit zodat er een gezamenlijk start van de dag gemaakt kan worden. Om 8.30 uur gaan de deuren van de lokalen dicht en is het niet meer de bedoeling dat ouders in de groep komen.

 

De school is vanaf 8.10 uur open. We merken dat er steeds meer leerlingen vroeg op school komen, soms al voor 8.00 uur. De leerkracht is op dat tijdstip nog bezig met de voorbereiding van de dag.

Bij uitzondering en in overleg met de coach zijn er wel mogelijkheden om voor 8.10 uur op school te komen. Wij hebben nogmaals bij sisa gevraagd of er ook voorschoolse opvang mogelijk is. Zij gaan dit intern bespreken.