Schoudercom.nl

Inmiddels hebben de meeste ouders zich aangemeld op schoudercom.nl. Mocht er iets

niet lukken met aanmelden of hebben jullie geen uitnodiging ontvangen, laat dit dan zo

snel mogelijk weten aan Kim (kim.kampman@mastersneek.nl).

We willen schoudercom gebruiken als communicatiemiddel naar de ouders toe en dan is

het van belang dat iedereen aangemeld is.