Schoudercom

Account aanmaken
U maakt in Schoudercom.nl uw eigen gebruikersaccount aan.  Berichten worden binnen Schoudercom.nl verstuurd. U kunt zelf instellen of en hoe vaak u een e-mail wilt ontvangen als u een bericht krijgt. Ook is het mogelijk om aan te geven wie uw gegevens kan inzien.

Privacy geborgd
Vanzelfsprekend is Schoudercom.nl een veilig systeem. Als ouder heeft u alleen toegang tot de gegevens van uw eigen kind(eren). Ook mag Schoudercom.nl uw gegevens niet  aan andere partijen verstrekken. Een link naar de volledige tekst van de privacy policy van Schoudercom.nl is te vinden op http://www.schoudercom.nl. Heeft u vragen over de veiligheid van het systeem of heeft u er bezwaar tegen dat wij dit systeem gaan gebruiken, neem dan binnen 3 werkdagen contact op met de coach van uw kind(eren).  

Meer informatie
Als u vragen heeft over Scoudercom.nl  klik dan hier voor meer informatie. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd na schooltijd even langslopen bij uw coach.

 

Met vriendelijke groet,

Janet Visser