25 mei is de datum dat de nieuwe wet van kracht wordt rondom privacy, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.

Alle scholen van Odyssee zijn er klaar voor.

Na ruim een jaar van voorbereiding, en na veel en constructief overleg met alle betrokkenen van personeel tot gemeenteraad, van GMR tot ministerie, is met ingang van 1 januari het openbaar basisonderwijs Harlingen gefuseerd met de stichting Odyssee te Sneek.

De start van Tienerschool Sneek is weer een stap dichterbij! Donderdag 21 december hebben de bestuurders van Odyssee en RSG Magister Alvinus aangegeven vertrouwen te hebben in onze ontwikkelplannen. Ze zetten daarmee het sein op groen voor Tienerschool Sneek. Dat betekent dat op 3 september 2018 de deuren open gaan voor de tieners!

Tijd om de plannen voor te leggen aan tieners, ouders en collega's...

 

Met de opening van het schoolplein op 't Raerderhiem werd het project Avontuurlijke Schoolpleinen symbolisch afgetrapt. 

Opening schoolplein obs ’t Raerderhiem aftrap project in samenwerking met Johan Cruyff Foundation