Fusie Stichting Odyssee – Openbaar Basisonderwijs Harlingen een feit

Na ruim een jaar van voorbereiding, en na veel en constructief overleg met alle betrokkenen van personeel tot gemeenteraad, van GMR tot ministerie, is met ingang van 1 januari het openbaar basisonderwijs Harlingen gefuseerd met de stichting Odyssee te Sneek. Met deze fusie is een verdere professionalisering van het openbaar onderwijs in Harlingen en Sneek gewaarborgd. De nieuwe stichting blijft de naam Odyssee voeren met als nieuwe toevoeging: onderwijs van Waterpoort tot Wad.

 

De eerste gezamenlijke werkdag 8 januari jl. zijn we gestart met een gezamenlijke dag voor het personeel. In de gymzalen van (v)so Sinne hebben we een hele inspirerende dag beleefd. Vooruitlopend op de vierjaarlijkse schoolplannen is nu een goede tijd om de onderwijsvisie van de scholen onder de loep te nemen. Met zo’n 300 medewerkers hebben we geluisterd naar Emiel van Doorn, expert op het gebied van mediërend leren. Emiel van Doorn heeft een grote passie voor Passend Onderwijs. Hij zegt: ‘als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven’. Met voorbeelden vanuit zijn eigen jeugd wijst hij op de risico’s van etikettering van gedrag.

“Ieder kind kan groeien”, zo zei Emiel van Doorn. “Helaas zien we dat niet altijd, want we kijken vaak als eerste naar de prestaties ten opzichte van het gemiddelde. Maar ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien. De vraag: kun je die kloof accepteren? Pas dan krijg je oog voor specifieke kwaliteiten van kinderen.” Emiel pleitte er ook voor om meer met het kind in gesprek te gaan. Concreet: “Schrijf geen handelingsplan over het kind, maar met het kind.” Meer informatie over Emiel van Doorn is te vinden op www.stibco.nl

 

Teams hebben met elkaar de tijd genomen om een aspect voor het schoolplan uit te diepen. In het middagdeel hebben we een lezing gehad van Maarten van der Weijden, olympisch atleet, die komende zomer de elfstedentocht gaat zwemmen! Hij vertelde over doelen stellen, stotteren, domme pech, presteren en vooral je eigen keuzes maken.

We kijken terug op een geslaagde dag, die werd afgesloten door voorzitter college van bestuur, Roel Krijnen. Hij stelde ook de leden van de nieuwe raad van toezicht voor aan de medewerkers.

 

 

 

 

 

 

 

Bert Hartendorp & Roel Krijnen