Invoering AVG

25 mei is de datum dat de nieuwe wet van kracht wordt rondom privacy, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.

Alle scholen van Odyssee zijn er klaar voor. In deze update vertellen we u hoe we ons hebben voorbereid.

 

Al sinds 2017 zijn we achter de schermen druk bezig om de benodigde documenten, procedures en trainingen rondom het waarborgen van privacy voor leerlingen en medewerkers te organiseren. Op het Servicebureau is een functionaris gegevensbescherming benoemd, die het proces coördineert. Alle schoolteams hebben een Privacy-training gevolgd en met alle leveranciers worden bewerkersovereenkomsten gesloten.

 

Op onze website kunt u al vast de reglementen rondom privacy en leerlingen lezen. (klik hier). In juni wordt nog een informatieavond georganiseerd voor ouders die meer informatie willen over de uitvoering van de AVG binnen de scholen van Odyssee. Binnenkort volgt hiervoor een uitnodiging.  

 

Bij de start van volgend schooljaar ontvangen alle ouders persoonlijk meer informatie en de benodigde toestemmingsverklaringen ter ondertekening.
Als u voor die tijd gerichte vragen heeft over de waarborging van de privacy van uw kind, dan kunt u die stellen via stjalsma@odysseescholen.nl