Obs De Oudvaart, De Wyken en de Epemaskoalle hebben geparticipeerd in een studieproject van de Rijksuniversiteit Groningen naar een preventief pestprogramma: KiVa!

Na het afsluiten van het onderzoek zijn afgelopen week, na zeer positieve ervaringen, deze scholen officieel gecertificeerd. En goede dingen moet je delen! Alle overige Odysseescholen maken volop gebruik van deze expertise en worden momenteel getraind en begeleid bij de invoering van KiVa Odysseebreed.

 

In de Leeuwarder Courant van 29 augustus en het Sneeker Nieuwsblad van 10 september jl. hebben kwetsende artikelen gestaan over Odyssee.

 

Ik ben Lotte Huisman, 34 jaar, getrouwd met Robert en trotse moeder van dochter Yfke van 4 jaar. Ik ben geboren en getogen op het Ibiza van het noorden, het prachtige eiland Texel.

Hallo, ik ben Annie Schotanus Bosscha.

In het nieuwe schooljaar ga ik met veel plezier en enthousiasme aan de slag als directeur op Middelstein en De Oudvaart.