Reactie artikel Sneeker Nieuwsblad 24 september

Enige tijd geleden werden we geconfronteerd met ingezonden brieven in de pers. Deze waren anoniem. Vandaag is een artikel in het Sneeker Nieuwsblad verschenen waarin een gepensioneerde medewerker een interview heeft gegeven met ongeveer dezelfde negatieve strekking.

 

Graag willen we met de medewerker in gesprek komen over haar grieven jegens Odyssee. Wij herkennen het beeld niet, maar we zijn benieuwd naar de herkomst van haar negatieve ervaringen. Tot op heden is het niet gelukt in contact te komen.

 

Het beeld uit het interview staat haaks op het onderwijs waar Odyssee voor staat. Recent waren wij nog in het nieuws met het anti-pestprogramma KiVa en met een initiatief samen met Empatec: Samen sterk voor schone scholen en passend werk. Ook zijn we onlangs gestart met een mooi scholingstraject voor docenten en is de uitbreiding van Master Steve Jobsschool net geopend.

 

Over al deze ontwikkelingen wordt in alle openheid, veel en intensief van gedachten gewisseld met leerkrachten, ouders en samenwerkingspartners.

Mensen werken energiek en enthousiast aan de nieuwe ontwikkelingen. Het ziekteverzuim ligt met 4,4% onder het landelijk gemiddelde. Er is een klachtenregeling. Niemand van het personeel heeft hier in 2013/2014 gebruik van gemaakt. Verder heeft elke school een vertrouwenspersoon. In 2013/2014 is hier geen beroep op gedaan.

 

Het is heel jammer dat de negatieve berichtgeving afbreuk doet aan de inzet van alle mensen die bij Odyssee dagelijks keihard werken aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs voor elk kind.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Betske Salverda, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Odyssee: (0515) 857 020