Reactie op vervelende anonieme berichten in de pers

In de Leeuwarder Courant van 29 augustus en het Sneeker Nieuwsblad van 10 september jl. hebben kwetsende artikelen gestaan over Odyssee. Ze zijn ondertekend door Paul Keerweer en A. van Aartsen uit Sneek. Beide personen zijn in de Odysseeorganisatie niet bekend en lijken in Sneek en omgeving niet te bestaan.

 

Binnen de Odysseescholen zien we gepassioneerde, hardwerkende mensen die door deze berichtgeving van streek zijn. Uiteraard zouden we met de schrijver(s) van de stukken het gesprek willen aangaan over de teleurstelling en pijn die uit de artikelen spreekt.

 

We distantiëren ons uitdrukkelijk van deze anonieme aantijgingen die ten doel lijken te hebben onze organisatie schade te berokkenen.  

 

Bestuur, directie en personeel van de Odysseescholen.