Reactie Raad van Toezicht op artikelen in de media

Aan de medewerkers en ouders van de scholen van Odyssee

Afgelopen week zijn we opgeschrikt door negatieve publiciteit over Odyssee. Net zoals iedereen hebben we dit als pijnlijk ervaren. De kritiek richt zich met name op de leidinggevenden binnen Odyssee. Maar het raakt ons, als Raad van Toezicht, evenzeer. Wij weten als geen ander met hoeveel ‘ziel en zaligheid’ de voorzitter van College van Bestuur en de directeuren zich voor Odyssee inzetten.

 

De afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen de Odyssee-scholen. De organisatie staat stevig, de kwaliteit is stabiel, er zijn nieuwe, onderwijskundige projecten ontwikkeld en de scholen zijn ondernemender geworden. Ook als scholen moeten we met de tijd mee; zowel de medewerkers als de ouders verwachten dat van ons.

 

De Raad van Toezicht stelt zich voor 100% achter het beleid en de koers van Odyssee en de mensen die dit uitvoeren. Natuurlijk hebben we ook begrip voor de (oud)medewerkers die aangeven dat ze zich, om wat voor reden dan ook, niet begrepen voelen of dat ze onvoldoende gehoord zijn. Elke verandering gaat met horten en stoten, zeker als het om het onderwijs gaat. Wij nodigen hen dan ook van harte uit om met de College van Bestuur hierover in gesprek te gaan.

 

Namens de Raad van Toezicht van Odyssee,

 

Hidde Kriele, voorzitter