Team Totale Communicatie wint Avontuurlijk Lerenprijs 2015

Op 8 januari heeft Odyssee 2015 feestelijk ingeluid met haar, inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze keer waren we te gast in de foyer van het prachtige Theater Sneek. Het was een geslaagde bijeenkomst in een prima sfeer!

 

Bij de nieuwjaarsreceptie hoort natuurlijk de uitreiking van de Odyssee Avontuurlijk Lerenprijs, welke dit jaar al voor de vierde keer plaatsvindt. Antje van der Vlugt en Tineke Wijbenga, het team Totale Communicatie van Sinne waren de verdiende winnaars van de Odyssee Avontuurlijk LerenPrijs 2015.

Antje van der Vlugt en Tineke Wijbenga, beide werkzaam op Sinne zijn vanuit het expertisecentrum al jaren actief om Totale Communicatie voor leerlingen goed te ontwikkelen.  Ze leerden de  betrokkenen op een baanbrekende manier te communiceren met hun leerlingen met een zeer  beperkt taalbegrip. Bij de Totale Communicatie wordt het accent gelegd op het communiceren met behulp van gebaren, foto’s, pictogrammen, lichaamstaal en sensomotoriek. Door de koppeling van gebarentaal en pictogrammen hebben deze collega’s de wereld van hun leerlingen weten te ontsluiten en te verrijken. Zeer aansprekend vindt de jury dat naast de ouders ook andere externe hulpverleners bij de ontwikkeling van de T.C. nadrukkelijk door cursussen bij de implementatie worden betrokken.

 

De Odyssee Avontuurlijk Lerenprijs is bedoeld om personen of teams in het zonnetje te zetten, die op een mooie manier hebben laten zien wat avontuurlijk leren bij Odyssee in kan houden.

Uit de vijf inzendingen heeft de jury 3 nominaties gekozen die op deze dag extra in de picture staan.

De winnaar krijgt daarnaast een cheque ter waarde van € 200,-. De jury wordt voorgezeten door Rinse Boersma, oud-directeur van Cedin en eigenaar van Boreas Consulting. Samen met mede juryleden Annemarie van der Reijden, directeur van Akte2 en de winnaar van vorig jaar, Janet Visser, heeft hij de inzendingen beoordeeld.  De criteria voor de avontuurlijk lerenprijs zijn: originaliteit, impact voor school, belang voor de kinderen, betrekken van collega’s, uitstraling naar buiten en de innerlijke drive van de voorgedragen mensen.

 

De overige twee genomineerden waren:

Dinie Bosma, LB-docent aan de Wyken en zorgcoördinator voor Stichting Odyssee is genomineerd vanwege de ontwikkeling die zij als persoon heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren en de grote waarde die zij nu heeft voor zowel de Wyken waar zij als LB-docent directietaken uitoefent en altijd op zoek gaat naar het avontuur en de talenten bij leerlingen. Daarnaast vervult zij als zorgcoördinator een kernrol bij de ontwikkeling van Passend Onderwijs bij Odyssee.

 

Team De Lege Geaën heeft indruk op de jury gemaakt met een presentatie waarin de inspiratie voor het Dalton onderwijs kunt lezen en voelen. Een enthousiast team op een kleine school met drie stamgroepen waar het onderwijs vanuit het hart van het dorp wordt gegeven en de ouders nadrukkelijk worden betrokken. Ook de keus voor de trijetalige skoalle en passend onderwijs laat een geïnspireerde visie zien.

 

Besloten is naast de Avontuurlijk Lerenprijs dit jaar ook een Loopbaan Award uit te reiken. Djoke de Jong heeft deze award uitgereikt gekregen door Betske Salverda. De plaquette werd onder daverend applaus overhandigd met lovende woorden die probeerden samen te vatten wat Djoke de Jong voor het openbaar onderwijs en de samenleving in Sneek heeft betekend! De jury is van mening dat Djoke de Jong door haar onvoorwaardelijke inzet voor kinderen, ouders en maatschappij de eerste is die de Odyssee Loopbaan award met ere verdient!

 

Sfeer Nieuwjaarsreceptie 2015