Samenwerken geeft kracht!

Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee uit Sneek en Openbaar Basisonderwijs Harlingen gaan met elkaar samenwerken. Allereerst zullen ze gezamenlijk een aantal bovenschoolse activiteiten vorm geven. Hiermee beginnen we komende zomer met de ontwikkeling van een gezamenlijk Servicebureau voor de ondersteuning van de scholen. Daarnaast hebben beide besturen afgesproken om de komende maanden te verkennen of en hoe de samenwerking kan worden geïntensiveerd, waarbij een uiteindelijke fusie tot de mogelijkheden kan behoren.

 

We lijken op elkaar

Zowel OB Harlingen als Odyssee zijn relatief kleine schoolbesturen voor openbaar onderwijs. Beide besturen hebben met name 'stadsscholen' met een enkele dorpsschool. Beide besturen handelen volgens integraal management, dat wil zeggen dat scholen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen en uitvoeren binnen de kaders van het bestuur. Beide besturen willen graag zoveel mogelijk middelen voor het primaire proces organiseren; onderwijs aan de leerlingen in de scholen. En beide besturen hebben vrijwel geen krimp van leerlingenaantallen.

 

Meer efficiency en versterking kwaliteit

Door samen te werken, valt er een behoorlijke efficiencyslag en kwaliteitsslag te maken. Gezamenlijk gebruik maken van één servicebureau, met voldoende expertise om de scholen en directeuren goed te kunnen ondersteunen. Op de scholen zal de samenwerking van de besturen in de dagelijkse praktijk nauwelijks merkbaar zijn.

Passend Onderwijs

Ook het Expertisecentrum Passend Onderwijs van Stichting Odyssee, waarin de kennis en expertise vanuit de scholen voor speciaal (basis)onderwijs is verzameld, komt dan voor de scholen van OB Harlingen beschikbaar.