Anti-pestbeleid

Odyssee heeft meegedaan aan een studieproject van de Rijksuniversiteit Groningen over programma's tegen pesten: KiVa!

 

KiVa is een bewezen effectief standaardprogramma tegen pesten, ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, Finland, op basis van jaren van onderzoek. Inmiddels is KiVa de standaard in Finland; meer dan 90% van de basisscholen gebruikt het programma om pesten tegen te gaan. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt welke positieve uitkomsten KiVa heeft.

 

De belangrijkste uitkomst van KiVa is dat pesten op KiVa scholen sterk afneemt. In vergelijking met controlescholen waren er op KiVa scholen 30-40% minder pestsituaties. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroep aanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost. Maar dit is niet alles.


KiVa zorgt er ook voor dat het school welbevinden, de motivatie en de schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Ook het welbevinden van de leerkracht verbetert, omdat KiVa- leerkrachten beter zijn toegerust om pesten aan te pakken, waardoor de sfeer in de klas verbetert.

 

Het succes van KiVa is ook door anderen erkend. KiVa won in 2009 de European Crime Prevention Award. Daarnaast is KiVa in een vergelijking met alle mogelijke antipestprogramma’s als een van de beste naar voren gekomen.

 

De Oudvaart, De Wyken en de Epemaskoalle hebben geparticipeerd in het onderzoek. Onlangs is Een Vandaag bij de Oudvaart op bezoek geweest. Kijk hier naar deze inspirerende reportage.