Campus Simmerdyk

Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs. Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan kan hij of zijn terecht bij de Campus Simmerdyk. In de Campus zijn openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het expertisecentrum van Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw. Ook de plusklas Odyssee heeft een plek op de Simmerdyk.

 

Vanuit deze prachtige locatie kunnen kinderen vijf dagen per week op ontdekkingstocht. Ontmoeting met kinderen van reguliere scholen is een belangrijk uitgangspunt van de Campus. De Campus biedt naast onderwijs allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals sport, toneel, muziek en kooklessen. Zo kunnen leerlingen in een vertrouwde omgeving extra vaardigheden opdoen en zich ontwikkelen. De Campus werkt intensief samen met organisaties en instellingen in de regio.