Vakantie en verlof

 

vakantie

schooljaar 2014-2015

schooljaar 2015-2016

herfst

11 t/m 19 oktober 2014

17 t/m 25 oktober 2015

kerst

20 dec 2014 t/m 4 jan 2015

19 dec 2015 t/m 3 jan 2016

voorjaar

21 feb  t/m 1 maart  2015

27 feb t/m 6 maart 2016

pasen

3 t/m 6 april 2015

25 t/m 28 maart 2016

Odyssee studiedag

7 april 2015

Nog niet bekend

Koningsdag

27 april 2015 (ma)

27 april 2016 (wo)

mei

2 t/m 10 mei 2015

30 april t/m 8 mei 2016

hemelvaart

14 en 15 mei 2015

5 en 6 mei 2016

pinksteren

25 mei 2015

16 mei 2016

zomer

4 juli t/m 16 aug 2015

16 juli t/m 28 aug 2016

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de activiteitenkalender op de homepage van de scholen.

 

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet.

Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.